Go-to-brand (konkurs 3.3.3 - PARP) - kolejna edycja


11 lutego 2020 r. rusza kolejna edycja konkursu GO-TO-BRAND (wsparcie MŚP w promocji marek produktowych). Dofinansowanie mogą otrzymać Małe i Średnie Przedsiębiorstwa na projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych. Można uzyskać dofinansowanie do: • usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych • rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego, • organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym koszty: • wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego, nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, reklamy w mediach targowych, • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach, organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych; zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej • informacyjno-promocyjne projektu, tj. koszty:nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji obcojęzycznych lub dwujęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: gadżety reklamowe, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę przedsiębiorcy,kosztów zagranicznej reklamy prasowej, internetowej, reklamy w katalogach targowych i branżowych,organizacji prezentacji produktów, kolekcji (np. w formie showroomów), przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony, przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych. Dofinansowanie w ramach pomocy publicznej - do 50% kosztów kwalifikowalnych Dofinansowanie w ramach pomocy de minimis - do 85% kosztów kwalifikowalnych Maksymalna wartość dofinansowania kosztów rozliczanych w formie kwot ryczałtowych wynosi 100 000 Euro.